نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خط کوپال

429730271 280119 677x732 - خط کوپال

خط کوپال شیوه خطاطی و حکاکی منطقه خاصی در هند به همین نام است.

عمرخط کوپال حداکثر چهارصد سال تخمین زده میشود.

درخط کوپال با تصرفات و تغییرات هنری در سبک ثلث و نستعلیق، ساختارهای بدیع و زیبایی به دو صورت برجسته و ریحانی ظریف آفریده میشود .

معمولا بخش برجسته در وسط نوشته و دور خط با ریحانی ظریف نگارش میشود.

سبک کوپال در حجاری و حکاکی بروی نگین انگشتر از جنس عقیق و جزع کاربرد بیشتری داشته و دارد.

در ایران از استاد سید مرتضی حمیدی شیرازی ملقب به ذرّه ،چندین اثر هنری و کلکسیونی سبک خط کوپال به زیبایی حکاکی شده است.

در حال حاضر اساتیدی چون آقایان محسن حیدری و شمشادی از حکاکان پیشرو در این سبک کی باشند .

این سبک هنری از حکاکی در عصر حاضر به دلیل زیبایی و سادگی دارای تقاضای رو به رشد میباشد.                         

 قابل ذکر است که این خط اکثرا بدون امضا میباشد و در مواردی محدود با امضای قلب یا عدد ۵ مشاهده شده است.

430522238 101652 677x732 1 - خط کوپال
انگشتر مردانه با نگین عقیق همراه با حکاکی خط کوپال