انگشترعقیق یمنی به خط استاد حکاکان

سازنده رکاب : فابریک دست ساز قدیمی  

جنس رکاب : نقره 

سایز رکاب : 64

جنس نگین : عقیق کهنه یمنی سرخ 

حکاک : استاد حاج حسین حکاکان معروف به حاج حسین شهید 

متن نوشته شده : ذکر مبارک پنج تن آل عبا 

مزیت مهم محصول : نوع سنگ عقیق کهنه یمنی سرخ 

قیمت : توافقی 

Description

انگشترعقیق یمنی به خط استاد حکاکان

سازنده رکاب : فابریک دست ساز قدیمی  

جنس رکاب : نقره 

سایز رکاب : 64

جنس نگین : عقیق کهنه یمنی سرخ 

حکاک : استاد حاج حسین حکاکان معروف به حاج حسین شهید 

متن نوشته شده : ذکر مبارک پنج تن آل عبا 

مزیت مهم محصول : نوع سنگ عقیق کهنه یمنی سرخ 

قیمت : توافقی 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “انگشترعقیق یمنی به خط استاد حکاکان”

Your email address will not be published.